Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Zawody sportowe klas I- III