Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Wycieczka do Niechłodu