Szkoła Podstawowa nr 4
im. Mariana Koszewskiego w Kościanie

Rada Rodziców

Nasza szkoła

Szkoła ma blisko sześćdziesięcioletnią tradycję. Powstała w roku 1960. Okazały dwupiętrowy gmach posiadał: 14 sal lekcyjnych, 2 gabinety (biologiczny i fizykochemiczny), pracownię robót ręcznych, salę gimnastyczną, świetlicę i bibliotekę. Kierownikiem szkoły został Ignacy Minta, a jego zastępcą Józef Skrzypczak. Nauczycieli było 21, a uczniów 858 rozmieszczonych w 20 klasach. Biblioteka szkolna początkowo miała 129 książek, a pod koniec roku szkolnego było już ich 1226.

Aktualnie (2021) w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego uczy się 682 uczniów i 71 przedszkolaków w 34 oddziałach. 31 oddziałów w Szkole Podstawowej i 3 oddziały przedszkolne.

Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Zbigniew Majchrzak, a jego zastępcami są mgr Elwira Wawrzyniak
i mgr Lucyna Napierała.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra pedagogów i wychowawców, którzy przygotowują uczniów
do zewnętrznego egzaminu po szkole podstawowej. 100% kadry pedagogicznej legitymuje się wykształceniem wyższym, większość ma ukończone również studia podyplomowe.

Szkoła może poszczycić się 83 laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych (język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka), sporą rzeszą zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych oraz laureatami konkursów plastycznych, także na szczeblu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.
Prawie 80% absolwentów kontynuuje naukę w szkołach średnich.

Poza działalnością dydaktyczną szkoła sprzyja rozwojowi zainteresowań organizując liczne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, Lidze Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Czerwonym Krzyżu, Uczniowskim Klubie Sportowym “Czwórka”. Swoją wiedzę wychowankowie mogą pogłębiać na zajęciach kół: polonistycznego, matematycznego, geograficznego, fizycznego, chemicznego, historycznego. Talenty artystyczne mogą rozwijać na zajęciach kół plastycznych, teatralnych i muzycznych. Entuzjaści internetu mają do dyspozycji dwie pracownie komputerowe ze stałym połączeniem do sieci.

Placówka posiada dobrze wyposażoną pracownię biologiczną, fizyczną, geograficzną, profesjonalną pracownię języków obcych, dwie pracownie informatyczne, polonistyczne i edukacji wczesnoszkolnej, salę gimnastyczną oraz halę sportową o wymiarach 45 m x 30 m. Do zajęć sportowych służą boisko piłkarskie, płyta asfaltowa z boiskami do piłki ręcznej, piłki nożnej i koszykówki, boisko do siatkówki plażowej oraz bieżnia i skocznia a także plac zabaw dla przedszkolaków.

W szkolnej bibliotece znajduje się ponad 20000 książek. Jest też miejscem, gdzie odbywają się liczne imprezy i konkursy czytelnicze oraz spotkania z pisarzami. Entuzjaści internetu mogą również korzystać
z Internetowego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej.

Na uczniów czeka też świetlica szkolna oraz stołówka serwująca tanie i smaczne posiłki. Tradycją szkoły jest powszechny udział w rajdach turystycznych, organizowanie obozów wakacyjnych i wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina i teatrów. Co roku organizowany jest Szkolny Festiwal Osiedlowy.

Uczniowie mogą kupić słodycze i napoje oraz przybory szkolne w dobrze zaopatrzonym sklepiku Spółdzielni Uczniowskiej “Kleks”.
Szkoła zapewnia wychowankom opiekę medyczną, pedagogiczną oraz psychologiczną.