Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Spacer po Kościanie z Marianem Koszewskim