Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Laureat Konkursu Wiedzy o Sejmie zwiedził Sejm i Senat