Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Rekrutacja

Ogłoszenie

Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.