Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościana w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oświadczenie - 1

Oświadczenie - 2

Oświadczenie - 3

Oświadczenie - 4

Oświadczenie - 5

Ogłoszenie

Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024.