Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Artur Molendowski

Zastępca przewodniczącego: Sylwia Konieczna

Sekretarz: Olga Żeganowska

Skarbnik: Marta Bobkiewicz

Komisja rewizyjna: Katarzyna Bentka, Karolina Naskręt

Numer konta Rady Rodziców

07 8666 0004 2002 0100 1278 0001