Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Organizacje uczniowskie

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

Pani Ewelina Ocysek i Pan Łukasz Urbaniak

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca – Julia Bentka 8d

Zastępca – Julia Pawlak 8c

Zarząd – Joanna Bobkiewicz i Zuzanna Buszkiewicz