Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Organizacje uczniowskie

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego