Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Noc Naukowców 2023