Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

MIEJSKI KONKURS WIEDZY O ŻYCIU
I DZIAŁALNOŚCI MARIANA KOSZEWSKIEG