Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Projekt "Ku przyszłości"