Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Kościan Dziękuje

„Kościan Dziękuje"

03 czerwca 2011 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie otrzymał statuetkę “Kościan Dziękuje”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymaliśmy w dowód uznania za kształtowanie i szerzenie wśród dzieci i młodzieży idei humanitaryzmu, wolontariatu oraz uwrażliwienia na krzywdę drugiego człowieka. Od wielu lat Samorząd Szkolny stara się nieść pomoc dzieciom, które potrzebują wsparcia i są w trudnej sytuacji. Nagroda, którą zostaliśmy wyróżnieni, to efekt zaangażowania dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. Bez ich zapału i poświęcenia nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Cieszymy się z nagrody, którą nam przyznano, jednak największą radość sprawia nam uśmiech dzieci, którym pomogliśmy.

Szkoła jest od wielu lat organizatorem następujących konkursów:

o tytuł “Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Kościan”,

powiatowego konkursu “Generał Dezydery Chłapowski – Życie i Dzieło”,

“Powiatowego Konkursu Mitologicznego”,

“Powiatowego Konkursu Gwary Wielkopolskiej”.

 Co roku gościmy w naszej hali uczestników mistrzostw powiatu w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych.

Szkoła uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych:

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

Akcji “Góra Grosza”,

Jałmużnie Wielkopostnej.

Każdego roku zbierane są także dary dla domów dziecka i Ośrodka Opieki Społecznej. Od lat wspieramy też Zakład dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Szkoła jest organizatorem Wielkiej Loterii Fantowej, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom chorym i potrzebującym. W listopadzie każdego roku na terenie miasta i okolic Kościana sprzedawane są losy, a następnie ma miejsce finał, czyli losowanie nagród. Warto podkreślić, że akcja ta cieszy się dużą popularnością, głównie dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wszystkich uczniów szkoły.

W roku 2004 Samorząd Szkolny otrzymał Certyfikat Dobroczynności oraz został uznany za najlepiej działający samorząd w kraju. Hasłem przyświecającym działalności Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie są słowa Alberta Schweitzera: “Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli”.