Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Konkursy szkolne

Informacje o konkursach

Gra terenowa MARIAN KOSZEWSKI - HONOROWY OBYWATEL MIASTA KOŚCIANA
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Dyrektor i cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie, pragnie zaprosić mieszkańców Kościana do wspólnej zabawy, jaką jest wzięcie udziału w grze terenowej poświęconej osobie patrona naszej szkoły. Obok poznania życiorysu regionalisty – Mariana Koszewskiego, gra ma na celu również lepsze poznanie miejsc pamięci i historii grodu nad Obrą.

Zabawa polega na odwiedzeniu miejsc związanych z Marianem Koszewskim i rozwiązaniu kilku zadań znajdujących się na kartach gry. Arkusze z zagadkami można wydrukować samodzielnie lub pobrać gotowe egzemplarze w punkcie informacyjnym Szkoły Podstawowej nr 4, Urzędzie Miasta Kościana oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej. Do zabawy zapraszamy całe rodziny.

Spośród poprawnie wypełnionych kart gry, które dostarczone zostaną do wskazanych przez organizatorów miejsc do dnia 30 czerwca 2023 roku rozlosowane zostaną nagrody, w tym nagroda główna – zaproszenie na rodzinny obiad do restauracji „Zajazd u Dudziarza”.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. Regulamin i karty dostępne są poniżej.

Każda rodzina/grupa zgłasza do konkursu tylko jedną kartę z zadaniami. W przypadku, gdy dana osoba realizuje grę indywidualnie, to również zgłasza jedną kartę z zadaniami.

Konkurs trwa od 1.06.2023 – 30.06.2023 r.

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS IV-VIII
MARIAN KOSZEWSKI-nasz Patron w liczbach
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII

SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII

Termin zgłoszeń upływa 19.05.2023 r.

KONKURS PLASTYCZNY „ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI O PATRONIE”
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII

Termin składania prac: do 26 maja 2023

"Marian Koszewski - Patron mojej szkoły"
Konkurs na plakat
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-V

Termin składania prac: do 30 maja 2023

"Marian Koszewski - Patron mojej szkoły"
Konkurs na prezentację
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas VI-VIII

Termin składania prac: do 30 maja 2023

„FIZYKA I CHEMIA W OTACZAJĄCYM NAS ŚWIECIE” konkurs fotograficzny
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas VII-VIII
Nagrody w konkursie będą związane z Patronem.

Termin składania prac: do 28 kwietnia 2023

„FIZYKA I CHEMIA W OTACZAJĄCYM NAS ŚWIECIE”- konkurs doświadczalny
Z OKAZJI OBCHODÓW 100 ROCZNICY URODZIN PATRONA

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas VII-VIII
Nagrody w konkursie będą związane z Patronem.

Termin składania prac: do 28 kwietnia 2023

„BĄDŹ TWÓRCZY! - KONKURS NA PIOSENKĘ O PATRONIE SZKOŁY”

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII

Termin składania prac: do 28 kwietnia 2023

KONKURS PLASTYCZNY POD TYTUŁEM „KOŚCIAN - MIASTO PATRONA” Z OKAZJI OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY URODZIN PATRONA SZKOŁY

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV-VIII

Termin składania prac: do 12 kwietnia 2023

KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ POCZTOWĄ POD TYTUŁEM „POCZTÓWKA Z OKAZJI OBCHODÓW SETNEJ ROCZNICY URODZIN PATRONA SZKOŁY”

Termin składania prac: do 10 marca 2023

Etap Szkolny
II POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO „OMNIBUS”
DLA UCZNIÓW KLAS VII – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zapraszamy do udziału.
Joanna Siejek- Kolenda, Ewelina Ocysek

KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM „MOC WARZYW I OWOCÓW”

 Zapraszamy do udziału w konkursie:

„Marian Koszewski – patron naszej szkoły”

w konkursie biorą udział wszystkie klasy IV – VIII

REGULAMIN KONKURSU NA GAZETKĘ ŚCIENNĄ