Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

„MOC WARZYW I OWOCÓW”