Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Historia

Nasza szkoła

Szkoła ma ponad sześćdziesięcioletnią tradycję. Powstała w roku 1960. Okazały dwupiętrowy gmach posiadał: 14 sal lekcyjnych, 2 gabinety (biologiczny i fizykochemiczny), pracownię robót ręcznych, salę gimnastyczną, świetlicę i bibliotekę. Kierownikiem szkoły został Ignacy Minta, a jego zastępcą Józef Skrzypczak. Nauczycieli było 21, a uczniów 858 rozmieszczonych w 20 klasach. Biblioteka szkolna początkowo miała 129 książek, a pod koniec roku szkolnego było już ich 1226.

Aktualnie (2022) w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego uczy się 682 uczniów. 

29 oddziałów w Szkole Podstawowej.

Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Zbigniew Majchrzak, a jego zastępcami są mgr Elwira Wawrzyniak
i mgr Lucyna Napierała.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra pedagogów i wychowawców, którzy przygotowują uczniów
do zewnętrznego egzaminu po szkole podstawowej. 100% kadry pedagogicznej legitymuje się wykształceniem wyższym, większość ma ukończone również studia podyplomowe.

Szkoła może poszczycić się 83 laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych (język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka), sporą rzeszą zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych oraz laureatami konkursów plastycznych, także na szczeblu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.
Prawie 80% absolwentów kontynuuje naukę w szkołach średnich.

Poza działalnością dydaktyczną szkoła sprzyja rozwojowi zainteresowań organizując liczne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim, Lidze Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Czerwonym Krzyżu, Uczniowskim Klubie Sportowym “Czwórka”. Swoją wiedzę wychowankowie mogą pogłębiać na zajęciach kół: polonistycznego, matematycznego, geograficznego, fizycznego, chemicznego, historycznego. Talenty artystyczne mogą rozwijać na zajęciach kół plastycznych, teatralnych i muzycznych. Uczniowie mają do dyspozycji trzy pracownie komputerowe ze stałym połączeniem do sieci.

Placówka posiada dobrze wyposażoną pracownię biologiczną, fizyczną, geograficzną, profesjonalną pracownię języków obcych, trzy pracownie informatyczne, polonistyczne i edukacji wczesnoszkolnej, salę gimnastyczną oraz halę sportową o wymiarach 45 m x 30 m. Do zajęć sportowych służą boisko piłkarskie, płyta asfaltowa z boiskami do piłki ręcznej, piłki nożnej i koszykówki, boisko do siatkówki plażowej oraz bieżnia i skocznia a także plac zabaw.

W szkolnej bibliotece znajduje się ponad 20000 książek. Jest też miejscem, gdzie odbywają się liczne imprezy i konkursy czytelnicze oraz spotkania z pisarzami. Entuzjaści Internetu mogą również korzystać
z Internetowego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej.

Na uczniów czeka też świetlica szkolna oraz stołówka serwująca zdrowe i smaczne posiłki. Tradycją szkoły jest powszechny udział w rajdach turystycznych, organizowanie obozów wakacyjnych i wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina i teatrów. Co roku organizowany jest Szkolny Festiwal Osiedlowy.

Uczniowie mogą kupić słodycze i napoje oraz przybory szkolne w dobrze zaopatrzonym sklepiku Spółdzielni Uczniowskiej “Kleks”.
Szkoła zapewnia wychowankom opiekę medyczną, pedagogiczną oraz psychologiczną.

Z kart historii

Historia szkoły od 1960 roku do 2022 roku

1960/1961 ⇒ Został zainaugurowany pierwszy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie.

⇒ Ignacy Minta został kierownikiem szkoły.

1970/1971 ⇒ Szkołę odwiedzili posłowie na sejm oraz wicepremier Zdzisław Tomala.

⇒ Halina Zającowa została dyrektorem szkoły.

1971/1972 ⇒ Harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 4 organizują w Kokorzynie "Święto pieczonego ziemniaka".

1972/1973 ⇒ Wizyta wiceministra oświaty Michała Godlewskiego. Nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zbiorczą Szkołę Gminną.

1973/1974 ⇒ Szkole nadano imię Generała Karola Świerczewskiego -  Waltera, nastąpiło wręczenie sztandaru.  W późniejszych latach delegacje uczestniczyły w zlotach szkół zwanych "Walterowskimi”.

1974/1975 ⇒ Uczniowie i nauczyciele pomagali w zorganizowaniu Powiatowych Uroczystości Dożynkowych.

1974/1975 ⇒ Uczniowie i nauczyciele pomagali w zorganizowaniu Powiatowych Uroczystości Dożynkowych.

1975/1976 ⇒ Uczniowie uczestniczyli w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 1975/1976.

1976/1977 ⇒ Odbył się VIII Turniej Wiedzy Obywatelskiej.

1977/1978 ⇒ Uczniowie wzięli udział w obozie zimowym w Kotlinie Jeleniogórskiej. Kotlina Jeleniogórska jest do tej pory jednym z ulubionych miejsc wyjazdów uczniów na wycieczki klasowe.

1978/1979 ⇒ Rozpoczął się cykl spotkań uczniów z  Marianem Koszewskim, wybitnym regionalistą, wielkim patriotą i zasłużonym kościaniakiem.

1979/1980 ⇒ Spotkanie uczniów z Bolesławem Puzyrewiczem - uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego.

1980/1981 ⇒ Spotkanie klas VIII z kombatantem II wojny światowej panem Władysławem Banachem.

1981/1982 ⇒ Leszek Michalczak (dyrektor szkoły) zorganizował pierwszy obóz wędrowny, obozy te organizował przez 24 lata, wzięło w nich łącznie udział 480 uczniów, którzy mieli okazję poznać polskie pasma górskie. To wtedy właśnie niektórzy wychowankowie połknęli bakcyla turystyki i uprawiają ją do dziś.

1982/1983 ⇒ Nagrodzenie opiekunek szkolnego koła TPD pań Czesławy Albińskiej i Dobromiły Żak przez władze wojewódzkie.

1983/1984 ⇒ W ramach wakacyjnej wymiany młodzieży uczniowie przebywali w Ilmenau w byłej NRD.

1984/1985 ⇒ Odbyły się uroczyste obchody 25 - lecia szkoły.

⇒ Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 zostaje p. Maria Kopeć.

1985/1986 ⇒ Pracę rozpoczęła wyjątkowo liczna grupa młodych nauczycieli, co było związane z przejściem kilku dotychczasowych nauczycieli do nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 6.

1986/1987 ⇒ Uroczyście obchodzono Dzień Patrona Szkoły.

1987/1988 ⇒ Szkoła była organizatorem miejskiej akademii z okazji Dnia Matki.

⇒ Bogusława Ławniczak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

⇒ Magdalena Michalak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

1988/1989 ⇒ W szkole przebywa delegacja przyjaciół z Ilmenau z NRD.

 ⇒ Monika Matuszkowiak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

 ⇒ Karolina Jankowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

1989/1990 ⇒ Uroczyste akademie z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 45 rocznicy wyzwolenia Kościana.

⇒ Paulina Frąckowiak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

⇒ Agnieszka Wujczak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

1990/1991 ⇒ Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o rezygnacji z dotychczasowego imienia szkoły.

⇒ Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 zostaje p. Leszek Michalczak.

⇒ Adrian Bączyński zajmuje I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego.

⇒ Katarzyna Browarczyk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

1991/1992 ⇒ W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 27 we Wrocławiu uczniowie "czwórki" wzięli udział we wspólnych rajdach     w Dusznikach Zdroju, Międzygórzu, Wałbrzychu, a wrocławianie uczestniczyli w XXXVII Turystycznej Wiośnie na Ziemi Kościańskiej - cyklicznym rajdzie organizowanym przez PTTK w Kościanie.

⇒ W szkole odbył się koncert duetu fortepianowego "Maciej i Tadek". "Maciej" to Maciej Zielonka nauczyciel muzyki w "czwórce"  i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kościana. Maciej Zielonka jest jednym z 24 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 4, którzy po latach wrócili do starej szkoły jako pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach. Grupa ta stanowi obecnie ponad jedną czwartą ogólnej liczby pracowników ZS 4 w Kościanie.

⇒ Odbyło się spotkanie uczniów z absolwentem szkoły Jarosławem Worochem, obecnie marynarzem, ojcem Bartka Worocha z klasy Ia gim. Jarek Woroch już jako dziecko marzył o zostaniu marynarzem i marzenie to zrealizował.

⇒ Małgorzata Meyza została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

1992/1993 ⇒ W szkole gościli wybitny polski trener Kazimierz Górski oraz poeta Leon Machowiak.

 ⇒ Utworzono pierwszą autorską klasę o profilu turystycznym.

1993/1994 ⇒ W szkole zorganizowano wystawę ptaków egzotycznych, którą zwiedziło 690 uczniów.

⇒ Marta Wożniak zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym. Marta to córka byłego Burmistrza Miasta Mirosława Woźniaka.

 

1994/1995 Z inicjatywy dyrektora Leszka Michalczaka zorganizowano I Konkurs o Tytuł Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta      i Gminy Kościan. Obecnie konkurs ma rangę imprezy powiatowej i cieszy się sporym zainteresowaniem, patronują mu władze miejskie          i powiatowe.

Bartosz Hordecki (obecnie doktor nauk humanistycznych UAM, działacz Stowarzyszenia im. D. Chłapowskiego) został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Bartosz Denisewicz został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Piotr Jankowski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Natalia Rowińska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Piotr Joachimiak został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Piotr Jankowski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

1995/1996 Sylwia Browarczyk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Bartosz Hordecki  został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Sylwia Browarczyk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Natalia Rowińska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Dominika Springer została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Kamila Jankowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Piotr Jachnik został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Małgorzata Adamczak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Dawid Naskręt zdobył złoty medal w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

1996/1997 13 rodziców uczniów zostało uhonorowanych tytułami "Przyjaciel Szkoły. Tytuły te przyznawane są do dzisiaj.

Młodzież wzięła udział wraz z opiekunami w obozie sportowym w Istrze w Rosji.

W wakacje letnie zorganizowano w szkole kolonie dla dzieci powodzian z Wrocławia.

Joanna Łukaszczyk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Joanna Łukaszczyk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Łukasz Biczysko został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Adrian Grupiński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

1997/1998 I miejsce Macieja Wolnego w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym.

III miejsce Karola Leśnika w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. Karol Leśnik jest obecnie adiunktem w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej.

Joanna Galusik została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Joanna Jankowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Aleksandra Dudek została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Izabela Jankowska została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Marta Woźniak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Maciej Wolny został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Robert Mikołajczyk został najlepszym bramkarzem Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej we Francji.

1998/1999 Otwarcie nowej hali sportowej. Hala służy szkole i miastu, odbywają się w niej imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe, m.in. kilkakrotnie ciesząca się dużym zainteresowaniem hodowców i publiczności Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych.

Ewa Graf została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Paulina Ratajczak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Alicja Borowczyk została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Anna Jachnik została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Piotr Zep został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Robert Matecki został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Ernest Niklas został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

1999/2000 Odbył się Powiatowy Konkurs "Życie i Dzieło Generała Dezyderego Chłapowskiego". Szkoła była organizatorem tego konkursu we współpracy ze Stowarzyszeniem Oświatowym im. Dezyderego Chłapowskiego przez 10 lat. Uczestniczyło w nim około 400 uczniów.

Odbył się I Powiatowy Konkurs Mitologiczny. Jego kolejne edycje cieszą się do dzisiaj dużym zainteresowaniem, organizatorem konkursu jest polonista i poeta pan Leszek Kędzierski.

2000/2001 ⇒ Klasa publicystyczno - dziennikarska spotkała się z wybitnymi regionalistami panem Marianem Koszewskim i redaktorem Jerzym Zielonką.

Szkoła była gospodarzem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych.

Nauczyciel historii Zbigniew Majchrzak uzyskał tytuł Nauczyciela Roku przyznawany przez tygodnik "Filipinka".

2001/2002 ⇒ Przy współpracy Radia Merkury odbył się I Powiatowy Konkurs Gwary Wielkopolskiej, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem był nauczyciel historii pan Zbigniew Majchrzak. Konkurs odbywa się do dzisiaj, cieszy się dużym powodzeniem. Honorowym gościem i współprowadzącym jest znawca gwary wielkopolskiej redaktor Jacek Hałasik.

W wycieczkach i rajdach w tym roku szkolnym wzięło udział 3.574 uczniów. Działalność turystyczna jest do dzisiaj wizytówką szkoły.

2002/2003 Szkoła przystąpiła do akcji Gazety Wyborczej "Szkoła z klasą" i w roku następnym otrzymała tytuł "Szkoły z klasą".

Odbyła się pierwsza edycja charytatywnej akcji Wielka Loteria Świątecznej Pomocy organizowanej przez samorząd szkolny. W pierwszej edycji zebrano 12 tysięcy złotych na turnus rehabilitacyjny dla chorej Wiktorii. We wszystkich akcjach Wielkiej Loterii zebrano ponad 200 tysięcy złotych na rzecz chorych i potrzebujących. Działalność charytatywna jest jedną z wizytówek szkoły.

2003/2004 ⇒ Szkoła była gospodarzem Mistrzostw Świata Juniorów w Trójboju Siłowym.

 Za działalność charytatywną szkoła została wpisana na listę 100 najhojniejszych instytucji w kraju obok m.in. Telewizji Polsat i KGHM Polska Miedź.

 Samorząd Szkolny zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Rola i miejsce samorządu uczniowskiego we współczesnej szkole" (Kraków).

2004/2005 ⇒ Jako jedyna szkoła w kraju wzięliśmy udział w licytacji zorganizowanej przez Polskie Radio, Rzeczpospolitą i Polską Akcję Humanitarną na rzecz dzieci z Biesłanu. Szkoła wylicytowała ilustrację dziecka z Biesłanu.

Braliśmy udział w akcji "Adopcja na odległość". Nauczyciele i uczniowie "adoptowali" i przez 5 lat wspierali finansowo dwoje dzieci z Indii.

2005/2006 Uczniowie uczestniczyli w olimpiadzie sportowej w zaprzyjaźnionym czeskim mieście Rakovniku.

W ramach gwiazdkowego programu "Dzieci dzieciom ślą życzenia" w szkole gościli uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej, którzy obejrzeli część artystyczną oraz otrzymali paczki świąteczne. Zespół Szkół nr 4 w latach późniejszych otrzymał tytuł "Przyjaciela Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej".

Mateusz Olejnik został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Krzysztof Ptaszyński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Mateusz Olejnik został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

2006/2007 Krzysztof Ptaszyński za sukces w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" został nagrodzony wyjazdem na wycieczkę do Lwowa. Krzysztof był także laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Geograficznego.

Joanna Dziudzia została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego oraz Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

2007/2008 Szkoła uzyskała najwyższe wyniki w mieście i w powiecie z egzaminów zewnętrznych. W następnych latach sukces ten był powtarzany.

Agnieszka Majchrzak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Piotr Skrzypczak został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Flawia Szczepaniak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

Wojciech Grześkowiak został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

 

2008/2009 Odbył się festyn "Powitanie wakacji" dla rodziców i uczniów. W festynie uczestniczyło ponad 300 osób.

Martyna Żak została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

2009/2010 Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 4 w Kościanie otrzymały imię Mariana Koszewskiego - wybitnego regionalisty, wielkiego patrioty, sąsiada szkoły. Uroczystość, w której uczestniczyli rodzina Patrona, Jego przyjaciele, Wielkopolski Kurator Oświaty, władze powiatu i miasta, zbiegła się z obchodami 50 - lecia istnienia szkoły.

Kacper Naglik został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Krzysztof Ćwian został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.

2010/2011 Samorząd Szkolny otrzymał Statuetkę "Kościan dziękuje".

Siedmiu uczniów zostało laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Szkoła była organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, na który przyjechało 360 uczestników wraz z 300 opiekunami.

UKS "Czwórka" zajął I miejsce w Polsce w rozgrywkach piłkarskich o Puchar Premiera Donalda Tuska.

2011/2012 Szkoła Podstawowa nr 4 została zakwalifikowana do programu "Cyfrowa Szkoła".

2012/2013 Gimnazjum nr 4 w Kościanie ukończył Arkadiusz Buchowski czterokrotny laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zwycięzca miejskiego konkursu dla erudytów "Najlepszy z Najlepszych". Do tej pory szkoła może poszczycić się 78 laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Opracowali: dyr. Emilia Grajewska-Banaszak, dyr. Hanna Konieczna, Leszek Kędzierski i Iga Kasztelan-Jęcz