Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Szkolny Mini-Turniej Szachowy