Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

ODWIEDZINY W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH