Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Eksperymentalny poniedziałek w 2a