Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Młodsze pokolenie starszemu pokoleniu z szacunkiem i wdzięcznością