Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

„Do hymnu!”