Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

CZYTAM I ROZUMIEM DLA UCZNIÓW KLAS III