Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Uroczystość 100. Rocznicy Urodzin
Patrona Szkoły Mariana Koszewskiego
Nadanie szkole sztandaru